Studio MiSt in Harderwijk route studiomist harderwijk aanmelden studiomist contact studiomist harderwijk
schildercursus_dinsdagavondschildercursus_woensdagavondwatleerjebijstudiomistwaaromstudiomistnieuws studio mist
schildercursus_donderdagavondworkshops bij Studio MiStkunstnieuws

Studio MiSt
Studio MiSt begint met Tjiska Smits, initiatiefnemer en eigenaar van Studio MiSt. De schilderstudio is ontstaan door de vraag van twee jonge kinderen die dolgraag wilden schilderen. Met een kleine groep jongeren is Studio MiSt gestart met een korte lessenserie 'schilderen met acrylverf'. Ondertussen is de Studio meer dan 12 1/2 jaar verder en genieten deelnemers met volle teugen van het ontdekken van kunstschilderen met diverse schildermethodes, schilderopdrachten en materialen.

In de schilderstudio spelen de voortgang en ontwikkeling van de deelnemers een belangrijke rol. Het is een bijzondere ervaring te constateren dat alles wat wij maken en doen, ertoe bijdraagt dat er steeds nieuwe lesmethodes en lesvormen blijven ontstaan. De deelnemers en de begeleiders tonen lef, doorzettingsvermogen in het uitzoeken en toepassen van de mogelijkheden van het schilderproces.

Opleiding Master Kunsteducatie
In september van 2019 is Tjiska gestart met de opleiding Master Kunsteducatie in Zwolle bij ArtEZ waarbij ze tezamen met andere kunsteducators bekijkt hoe docenten de lesstof op een andere manier kunnen aanvliegen en vormgeven.
Zo heeft de donderdaggroep genoten van een les rondom het Rif PD#18245 in Elburg, dat is gemaakt in opdracht van de provincie Flevoland door Bob Gramsma tere ere van 100 jaar Zuiderzeewet. Het bouwwerk is opgebouwd uit ruwe polderaarde, wat een mooi gegeven is voor een kunstles met gel en binder. De architecte Zaha Hadid, architect van het Galaxy Soho in Beijing fungeert als inspiratiebron voor een schilderavond met gesso en meel. En na een dagje Groningen met een bezoek aan het Groninger museum, maken de deelnemers een kleurrijk schilderij met de architect Alessandor Mendini als inspiratiebron.

In december zijn er vier winterworkshops met als thema 'grenzen' georganiseerd. Als intro werden de deelnemers gevraagd gezamenlijk een schilderij te maken op een papier van 50 x 65 cm. De ene avond met ecoline, de andere met pen, eentje met stift en eentje met een tubetje acrylverf. Het is mooi om te zien hoe de één over het hele papier heen scheurt, terwijl de ander juist op afgebakend terrein z'n tekening maakt.
In maart hebben we de boel om moeten gooien vanwege het coronavirus, zowel in Zwolle als in Harderwijk, en is het gelukt om met een groepje van acht deelnemers online aan het werk te gaan. Online lesgeven werd bij het schilderen geen live moment, maar een verzending van de opdracht per email, waarmee de deelnemers aan de slag konden. Via de email, telefoon, skype en app was ik bereikbaar om vragen te beantwoorden tijdens het schilderproces. De schilderijen werden digitaal verzameld in een expositie en iedere deelnemer ontving een persoonlijke feedback.

Eigen schilderwerk

Naast de theorie en de uitwisseling van informatie en ervaring met de andere studenten, brengt de opleiding ook inspiratie voor het tekenen en schilderen van eigen werk. Het werk wat Tjiska de laatste jaren maakte was vooral gestoeld op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om die vervolgens in de cursussen te presenteren. Dat zorgt voor een grote variatie in het werk en geeft een goede indruk van wat ik je kunt maken bij de workshops en lessen bij Studio MiSt.